ProLing Office

4444 0
ProLing Office
ProLing Office
Виробник: МТ (Пролінг)

    ProLingOffice Standart - сімейство програм, що включає РУТА, ПЛАЙ, УЛІС.

    РУТА - це система лінгвістичних програм, які призначені для :
• перевірки української і російської орфографії;
• розставлення перенесень;
• вибору синонімів і близьких за значенням слів;
• граматичного і стилістичного контролю українських текстів.

    За допомогою модулів РУТА можна:
• автоматично знайти і виправити помилки в словах;
• перевірити правильність узгодження слів;
• перевірити правильність розставляння розділових знаків і стилістику тексту;
• розставити перенесення в словах при форматуванні тексту;
• скористатися словником синонімів і близьких за значенням слів (тезаурусом);
• вирішити проблеми, які виникають при перенесенні текстів, створених в середовищі DOS, в середовище Windows.

    ПЛАЙ - система машинного перекладу, що дозволяє швидко і якісно перекладати тексти з російської мови на українську і з української на російську.
Напрями перекладу :
• російсько-український
• українсько-російський

Основні можливості:
• переклад усього тексту з наступним вибірковим коригуванням окремих пропозицій (можливість постредагування автоматичного перекладу);
• граматичне узгодження пропозицій за правилами української і(чи) російської мов;
• "миттєвий" переклад тільки що виправленого речення;
• інтелектуальні алгоритми внесення нових слів в словник користувача;
• створення списку невідомих слів з можливістю занесення нових слів в призначені для користувача словники;
• повне збереження структури початкового документу;
• автоматичне узгодження слів в пропозиції після введення нових слів в словник користувача;
• створення списку зарезервованих (що не вимагають перекладу) слів;
• об'єм словника - близько 135 тисяч слів в кожному напрямку перекладу;близько 15 тисяч словосполучень для кожного напрямку;
• призначення пріоритету спеціалізованих словників.

Додаткові можливості:
• вбудована система перевірки українського і російського правопису РУТА.
• вбудований електронний російсько-українсько-російський словник УЛІС.
• 100% -е вбудовування в Word 2003/ХР/2000/97, що дозволяє здійснювати пошук орфографічних помилок і розставляти переноси безпосередньо в процесі набору тексту.
• для нових слів автоматична побудова повної парадигми по початковій формі і внесення до словника користувача.
• додавання в призначений для користувача словник словосполучень і їх перекладів.
• "зворотній зв'язок з розробниками" - можливість відсилання повідомлень про помилки перекладу.

    УЛІС - нова версія електронного словника, призначеного для тих, хто працює з текстами на російській або українській мовах.
Словник УЛІС значно поповнився і оновився. Завдяки його розширеній словниковій базі можна отримати найточніший переклад будь-якого слова.

Основні можливості:
• У словникові статті включені детальні тлумачення значень слів, граматичні коментарі і приклади вживання слів в стійких словосполученнях.
• Для багатозначних слів широко запропоновані варіанти перекладу.
• Зручна пошукова система дозволяє легко і швидко знайти потрібне слово в будь-якій формі, його синоніми або близькі за значенням слова.
• Додатково в словнику УЛІС реалізована можливість перекладу слова з будь-якої його форми з урахуванням особливостей морфології.
Тепер УЛІС містить:
• для української мови - 101661 словникову статтю, 12706 синонімічних груп, 4318 словосполучень
• для російської мови - 98639 словникову статтю, 8086 синонімічних груп, 4645 словосполучень

    МТSearch - пошукова система, що дозволяє здійснювати повнотекстовий пошук документів на російській, українській, англійській та інших мовах в мережах Internet і Intranet, що працюють на платформах Windows NT/2000/2003 і використовують додатки сімейства Microsoft Small Business Server 2000/2003, Microsoft SharePoint Portal Server 2001/2003 і Microsoft Office System.
    МТSearch забезпечує нові можливості по управлінню, пошуку і аналізу текстових даних, використовуючи як клієнтський додаток Microsoft Internet Explorer або додатки Microsoft Office System.
    МТSearch розширює функціональні можливості вбудованих пошукових систем Internet Explorer, Microsoft Office System і SharePoint Portal Server, дозволяючи збільшити не лише кількість індексованих ресурсів, але і функціональність завдяки обліку морфологічних особливостей російської і української мов.

    Вбудовуючись в пошукові машини серверних продуктів Microsoft, МТSearch надає користувачам додаткові можливості:
• здійснювати повнотекстовий пошук документів (у тому числі на російській і українській мовах) на серверах локальної мережі або баз даних, електронної пошти, вузлів Web, а також SharePoint Portal Server; управляти вибором мови запитів в SharePoint Portal Server і Internet Explorer;
• обмежувати зону пошуку за допомогою стандартних атрибутів документів таких, як автор, дата, формат файлу і так далі;
• здійснювати пошук в знайденому запиті;
• сортувати результати запитів по даті, авторові, рангу, імені файлу, розміру;
• враховувати в запитах морфологічні особливості російської і української мов;
• шукати інформацію з урахуванням усіх граматичних особливостей російської і української мов у файлах формату doc, rtf, xls, ppt, txt, htm, pdf.;
• відображати тільки ті пропозиції, в яких присутні слова із запиту (при цьому слова із запиту додатково виділяються кольором);
• заздалегідь переглядати документи перед завантаженням в додаток;
• по натисненню однієї кнопки перейти в каталог, де розташований знайдений файл;
• забезпечувати облік прав доступу до документу;
• автоматично переіндексовувати редагований (змінений) або знову створений документ;
• додавати (виключати) каталоги в системі пошуку.

Afina Адміністратори

Автор: AfinaКоментарів поки немає, додайте свій!

Ваш аватар
Ви увійшли як Гість   

Питання: Як називається останній місяць літа?

Відповідь: